Info o projekcie

ZAPRASZAMY NA KURSY I SZKOLENIA Z REFUNDACJĄ PONIESIONYCH KOSZTÓW MAX DO 80% WARTOŚCI KURSU

  • Uzyskane przez nas środki finansowe na refundację szkolenia pochodzą z działania POWER „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój” realizowanego przez PARP.
  • Efektem tego jest otrzymanie wsparcia w postaci refundacji na organizację szkoleń i kursów dla naszych klientów, którzy prowadzą lub pracują w mikro, małych oraz średnich firmach(MŚP) na terenie Polski.
  • Program wsparcia przewiduje możliwość refundacji kursów językowych, szkoleń z zakresu szeroko pojętego rozwoju osobistego i zdobywania umiejętności interpersonalnych.
  • Osoby skierowane do nas na szkolenie w Maritime Consulting Poland, objęte będą refundacją kosztów od 50% max do 80% w zależności od województwa.
  • Zajęcia mogą odbywać się we wskazanym przez Państwa miejscu w całym kraju oraz poza jego granicami.
  • Termin i miejsce realizacji może być wyznaczone przez Was. Oczywiście w granicach rozsądku i po zebraniu wystarczającej ilości uczestników kursów lub szkoleń.
  • Zapisy na realizację szkoleń z refundacją kończą się 31.04.2020 roku.
  • Termin rozliczenie refundacji max 30 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów do instytucji pośredniczącej – operatora lokalnego.
  • Regulamin naboru znajdziesz tu: serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Zapraszamy do współpracy trenerów personalnych, instruktorów sportów wodnych, firmy szkoleniowe.