Polityka prywatności

LEARNING CENTER – SJO przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez LEARNING CENTER – SJO.

Polityka obowiązuje wszystkich Klientów LEARNING CENTER – SJO, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe , którzy mogą, ale nie muszą być Klientami LEARNING CENTER.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami , które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, będziemy Państwa informować na bieżąco dlatego prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest DP SCHOOL DANIEL POSADZY , STARE BIELICE 211 F 76-039 BIESIEKIERZ zwanym dalej Learning Center – Szkoła Języków Obcych.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do biura Learning Center lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

 • Adres e-mail: biuro@learningcenter.com.pl www.learningcenter.com.pl
 • poczta tradycyjna: Learning Center ul. Zwycięstwa 137/139 p.804 75-612 Koszalin
 • numer telefonu: +48 660-116-778

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane osobowe zbieramy i sposób ich wykorzystywania.

 W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Learning Center.

Świadczone przez Learning Center usługi edukacyjne:

Realizacja kursów i szkoleń językowych, grupowych jak i indywidualnych, prowadzenie zapisów na egzaminy językowe oraz egzaminy próbne , czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umów o świadczenie usług językowych, w tym obsługi Klientów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, kontrolę jakości usług, oferowanie Ci usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),

Jakie dane zbieramy?

 • Dane potrzebne do zawarcia umowy
 • Dane kontaktowe
 • Dane pozyskane w naszej szkole
 • Dane o wynikach nauki
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i platform internetowych
 • Dane pozyskane w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy, które jest dobrowolne ale niezbędne do przetwarzania zapytania

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 • Twoje dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy/ realizacji zamówienia będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi obecnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Twoje wyniki uzyskane w toku nauki (oceny, w tym opisowe raporty postępów) oraz informacje o frekwencji będą przechowywane przez okres do 10 lat od czasu zakończenia nauki. Dzięki temu możesz w tym czasie zgłosić się do nas po odbiór certyfikatu ukończenia kursu/szkolenia, poprosić o duplikat certyfikatu lub zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu/szkolenia i zdobyte u nas kompetencje językowe;
 • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych, dane będą przechowywane do momentu, gdy wycofasz nam udzieloną zgodę;
 • Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

Czy powielamy Twoje dane?

Udostępniamy je podmiotom trzecim art. 46, 47, 49 ust. 1 akapit drugi RODO oraz środki zabezpieczające te dane: w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Learning Center zawarł umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych zawierając z podmiotami trzecimi umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

Do celów analitycznych

 Łączymy Twoje dane z informacjami o innych klientach na potrzeby sporządzania  raportów, dzięki którym możemy tworzyć lepsze usługi. Dane do celów analitycznych wykorzystujemy wyłącznie w formie zanonimizowanej.

 – Dane o Twoim usługach językowych (język, poziom), dane pochodzące z naszych stron internetowych.
– Dla celów statystycznych Twoje dane w formie zanonimizowanej przetwarzamy przez okres 24 miesięcy od zakończenia umowy.
– Przetwarzany Twoje dane , które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług.
– Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie zagregowanej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.

W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych

 Learning Center może być prawnie zobowiązany do udostępnienia Twoich danych osobowych na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuraturze. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Masz kontrolę nad swoimi danymi

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Polityka Cookies

Strona internetowa LEARNING CENTER – SJO o adresie www.learningcenter.com.pl, używa plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażacie państwo zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z ustawianiami Państwa przeglądarki.