Info o projekcie

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które spełniają wszystkie następujące kryteria:

  • ukończyły 18 rok życia
  • zamieszkują lub pracują lub uczą się na terenie województwa zachodniopomorskiego
  • z własnej inicjatywy zgłaszają chęć wzięcia udziału w szkoleniach
  • nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [link]
  • nie zajmują się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [link]

A także przynależą przynajmniej do jednej z grup tj. :

  • są osobami po 50 roku życia
  • są osobami o niskich kwalifikacjach według ISCED3, tj. ukończyły: liceum ogólnokształcące/ liceum profilowane/ uzupełniające liceum ogólnokształcące/ technikum/ technikum uzupełniające/  zasadniczą szkołę zawodową