Info o projekcie

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które spełniają wszystkie następujące kryteria:

 • ukończyły 18 rok życia
 • zamieszkują lub pracują lub uczą się na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • z własnej inicjatywy zgłaszają chęć wzięcia udziału w szkoleniach
 • nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [link]
 • nie zajmują się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [link]

A także przynależą przynajmniej do jednej z grup tj. :

 • są osobami po 50 roku życia
 • są osobami o niskich kwalifikacjach według ISCED3, tj. ukończyły: liceum ogólnokształcące/ liceum profilowane/ uzupełniające liceum ogólnokształcące/ technikum/ technikum uzupełniające/  zasadniczą szkołę zawodową

Info o projekcie

ZAPRASZAMY NA KURSY I SZKOLENIA Z REFUNDACJĄ PONIESIONYCH KOSZTÓW MAX DO 80% WARTOŚCI KURSU

 • Uzyskane przez nas środki finansowe na refundację szkolenia pochodzą z działania POWER „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój” realizowanego przez PARP.
 • Efektem tego jest otrzymanie wsparcia w postaci refundacji na organizację szkoleń i kursów dla naszych klientów, którzy prowadzą lub pracują w mikro, małych oraz średnich firmach(MŚP) na terenie Polski.
 • Program wsparcia przewiduje możliwość refundacji kursów językowych, szkoleń z zakresu szeroko pojętego rozwoju osobistego i zdobywania umiejętności interpersonalnych.
 • Osoby skierowane do nas na szkolenie w Maritime Consulting Poland, objęte będą refundacją kosztów od 50% max do 80% w zależności od województwa.
 • Zajęcia mogą odbywać się we wskazanym przez Państwa miejscu w całym kraju oraz poza jego granicami.
 • Termin i miejsce realizacji może być wyznaczone przez Was. Oczywiście w granicach rozsądku i po zebraniu wystarczającej ilości uczestników kursów lub szkoleń.
 • Zapisy na realizację szkoleń z refundacją kończą się 31.04.2020 roku.
 • Termin rozliczenie refundacji max 30 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów do instytucji pośredniczącej – operatora lokalnego.
 • Regulamin naboru znajdziesz tu: serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Zapraszamy do współpracy trenerów personalnych, instruktorów sportów wodnych, firmy szkoleniowe.