Info o projekcie

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które spełniają wszystkie następujące kryteria:

  1. w momencie rozpoczęcia kursu mają co najmniej 25 lat
  2. osób o niskich kwalifikacjach według ISCED3, tj. takich, które ukończyły: szkołę podstawową/ ponadgimnazjalną/ zasadniczą szkołę zawodową/ liceum ogólnokształcące/ liceum profilowane/ uzupełniające liceum ogólnokształcące/ technikum/ technikum uzupełniające/; ( osoby do 50 roku zycia)
  3. osoby w wieku 50 lat i więcej ( wykształcenie bez znaczenia)
  4. mieszkają i/lub pracują i/lub uczą się na terenie województwa zachodniopomorskiego
  5. nie prowadzą działalności gospodarczej
  6. nie prowadzą gospodarstwa rolnego lub produkcji rolnej
  7. osoby niepełnosprawne
  8. osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną (pomoc finansowa)

PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W LATACH 2020-2022