S.O.S English!

Lekcje indywidualne lub w parze, wykupione jednorazowo w najbliższym możliwym terminie dotyczące wybranego zagadnienia w celu przygotowania do sprawdzianu, zaliczenia lub testu.

Lektor skupia się wyłącznie na temacie wymagającym zrozumienia/treningu.

S.O.S English! to koło ratunkowe nie tylko dla spóźnialskich, lecz również dla tych, którzy pomimo radzenia sobie na co dzień z językiem natknęli się na trudne dla nich zagadnienie czy temat, będący w najbliższym czasie warunkiem zaliczenia testu lub poprawy oceny.

Lekcje dotyczące zagadnień gramatycznych mają formę indywidualnego wykładu, polegają głównie na wyjaśnieniach, tłumaczeniu oraz przygotowaniu pakietu ćwiczeń sprawdzających wraz z odpowiedziami do samodzielnego wykonania w domu.

Popularne zagadnienia gramatyczne zaliczane do trudniejszych będące najczęściej przedmiotem testów i sprawdzianów to miedzy innymi:

 • czasy (zwłaszcza czasy Perfect),
 • strona bierna,
 • mowa zależna / następstwo czasów,
 • zdania warunkowe (tzw „conditionals”),
 • czasowniki modalne,
 • inwersja,
 • „wish”,
 • causative have,
 • phrasal verbs,
 • transformacje czyli przekształcanie zdań, będące kompleksowym sprawdzeniem różnych zagadnień gramatycznych.

Lekcje dotyczące wykorzystania słownictwa z danej dziedziny będącego często podstawą zadanych referatów, wypracowań lub wypowiedzi ustnych o określonej długości  (np. tzw. 5 minutowy speech) to między innymi zagadnienia z dziedzin:

 • środowisko naturalne,
 • konflikt pokoleń /życie rodzinne,
 • nowoczesne technologie,
 • edukacja,
 • zdrowie i tryb życia,
 • itp.

Lekcje S.O.S English to nie zwyczajne korepetycje, to wynik wieloletniego doświadczenia lektora, który po kilkunastu latach intensywnego nauczania wypracował sobie autorskie, skuteczne  metody wyjaśniania zagadnień dobierane w zależności od stopnia zaawansowania oraz umiejętności językowych ucznia.

Przygotowanie dobrej wypowiedzi lub referatu,  który zawiera odpowiedni zakres słownictwa wymagany na pewnym etapie nauki szkolnej, to umiejętność doboru dostępnych w szkole Learning Center materiałów w taki sposób aby uczeń mógł je w pełni wykorzystać i przyswoić słownictwo z danej dziedziny.

Lekcja w zależności od tematyki oraz stopnia zaawansowania może trwać 45 lub 60 minut.